Konst från Sjuhäradsbygden

Samlingen som visas på Wärenstams är finansierad av Tore G Wärenstams stiftelse. Tore G Wärenstam (1908–1980) var under drygt 40 år tongivande i svensk press. Vårt fokus är nutidskonst från Sjuhäradsbygden och samlingen utvidgas kontinuerligt genom nya inköp.