Konsert 5 november kl 19.00

Ny musik – Claude Loyola Allgén, solosonat

Som en del av det pandemiskt försenade 100-årsfirandet – Allgén levde 1920–1990 – framför den fantastiska, kanadensiska violinisten Alissa Cheung åter Allgéns solosonat.

Fredag 5 november kl 19.00,
entré 80 kr

”… det oerhörda med denna konsert har inte med formatet att göra, eller med musikens onormala tidslängd… Nej, det oförglömliga ligger i musikens intensitet och närvarokänsla, i den överväldigande idérikedomen, konkretionen och sinnligheten.

Har jag någonsin hört en så förtätad och innerligt ljudande musik, så flödande av infall, så rik på minnen och tid?”

Så frågade Magnus Haglund i GP efter att 1994 ha hört uruppförandet av Claude Loyola Allgéns allra sista verk, Sonat för soloviolin (1989).