Tidigare utställning 7 sept–13 okt
Gert Olsson

Möte med jättar

Gert Olsson är naturfotograf från Kinna i Sjuhärad. I över 20 år har han gjort fotoresor runt hela världen. Ibland ensam, andra gånger i grupp i fotoresor han arrangerat. Alltid med tanken att ge något tillbaka till de miljöer och människor han upplever.

När han behöver lugn och ro är det emellertid till skogens stillhet, storhet och ro han söker sig. Han säger själv att skogen är hans andra hem och träden hans vänner. I skogen ger träden honom oändliga tidsmässiga perspektiv på sig själv, mänskligheten och vår historia. Kanske har Karl XII:s karoliner marscherat förbi trädet du står framför? Måhända var den gigantiska eken du ligger under bara en spröd kvist när vikingarna satte segel österut? Många har dukat under, annat har försvunnit och mycket har utvecklats, men skogens jättar står lugnt kvar med sina rötter djupt förankrade i myllan.

Under utställning ”Möte med jättar” bjuder vi in till tre föreläsningar med olika perspektiv på träd och skog.

19 sept kl 18.30 Tyvärr inställt p.g.a. sjukdom.

Örjan Hill

De gamle och skogen

Om kulturarvet i skogslandskapet. Varför ser skogen ut som den gör? Vad har skapat dagens skogsmarker? Lär dig mer om spåren efter det gamla bondesamhället. Örjan Hill är kulturhistoriker och biolog och förmedlar spännande berättelser knutna till skog och träd.

1 oktober kl 18.30

Sebastian Kirppu

Den svenska skogens ekologiska situation efter 70 år av kalhyggesbruk

Sebastian bor i Moholm, Dalarna och är inventerare av skyddsvärd skog. Han beskriver sig så här på Facebook: ”Letar upp sällsynta och hotade arter och för deras talan ut i etern för att påminna oss människor att vi inte är ensamma på denna planet”.

Medarrangör: Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg.

8 oktober kl 18.30

Eva Sahlin

Skogen och grönskans påverkan på människors hälsa, stress och välbefinnande

Eva Sahlin har doktorerat vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin och forskar vid Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård. I anslutning till Gröna Rehabs verksamhet har Eva Sahlin forskat om det grönas betydelse för rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa. Hon har även undersökt effekten av Gröna Rehabs förebyggande stresshanteringskurser.