22 februari 2024 kl 18.00

Göteborgs konstmuseum – konsten, huset och framtiden, Patrik Steorn

Det är en konst att bygga ett nytt konstmuseum.

Göteborgs konstmuseum kommer att byggas om och till, med start år 2027. Med 5 000 nya kvadratmeter för konst i världsklass, blir det århundradets konsthändelse i Västsverige. Enligt nuvarande tidplan stänger konstmuseet 2027 och återöppnar 2031.

Arbetet pågår för fullt för att planera för byggprojektet och hur man under de fem år som konstmuseet är stängt ändå gör konsten tillgänglig för konstvänner.

Konstmuseets chef
Patrik Steorn berättar om konsten, huset och framtiden
torsdagen den 22 februari kl 18.

Detta stora kulturprojekt kommer att påverka konst- och kulturlivet i Västsverige, inte minst idén om ett nytt – eller ombyggt – konstmuseum i Borås behöver förhålla sig till en ny verklighet.

Patrik Steorn disputerade 2006 i konstvetenskap på Stockholms universitet med avhandlingen “Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur, 1900–1915. Han blev docent i konstvetenskap 2014.
Steorn har särskilt ägnat sig åt forskning om nordisk konst och visuell kultur runt sekelskiftet 1900, men har även arbetat med modevetenskap.
År 2014 tillträdde han som intendent och chef för Thielska galleriet i Stockholm.
År 2020 tillträdde han som chef för Göteborgs konstmuseum.

Under våren 2021 och 2022 var han en av de tävlande i SVT:s frågesportprogram Kulturfrågan Kontrapunkt.

Välkommen att lyssna och inspireras