Tidigare föreläsning, 8 okt. kl. 18.30–20.00

Eva Sahlin

Föreläsning, 8 okt. kl. 18.30–20.00.

Skogens och grönskans påverkan på människors hälsa, stress och välbefinnande

I dagens stressade samhälle där vi ska förverkliga oss själva, ha en karriär och uppfylla våra barns drömmar. Hur ska vi må bra i detta? Hur motverkar du stress och skapar andningshål i en hektisk vardag?

Eva Sahlin är fil.dr i miljöpsykologi och har i sin forskning fokuserat på hur naturen kan användas för rehabilitering för människor med olika grader av stressrelaterad ohälsa t.ex. utbrändhet. Kvällens föreläsning kommer att handla om hur forskningen beskriver att vi människor påverkas av olika naturmiljöer och på vilket sätt man idag använder naturen och trädgården för att må bättre och få avkoppling. Räcker det med en utsikt mot träd och växtlighet eller måste man vara i grönskan? Dessa och andra frågor kommer ges svar på.

Fri entré