Tidigare föreläsning 13 okt. kl. 14.00
Finissage Örjan Hill

De gamle och skogen

I samband med Gert Olssons sista dag för utställningen “Möten med Jättar” bjuder vi på föreläsningen “De gamle och skogen”

Det kommer att handla om svedjebruk, skogsbete, hamling, myrslåtter och den förhistoriska legenden om drottning Hacka, men också om bondesamhällets magiska natur där det fanns plats för trollharar, häxor och mycket annat.

Örjan Hill är kulturhistoriker och biolog och förmedlar spännande berättelser knutna till skog och träd. Om kulturarvet i skogslandskapet, varför ser skogen ut som den gör? Vad har skapat dagens skogsmarker? Välkommen att lära dig mer om spåren efter det gamla bondesamhället.