Söndag 1 maj kl 16.00

Bozzinikvartetten – Skönhet till varje pris

Kanadensiska Bozzinikvartetten spelar en lång rad av Allgéns mest legendariska stycken.
Lagom till Allgéns 102-årsdag och tredje gången gillt (hoppas vi) presenterar Bozzinikvartetten såväl söta som sura och salta små stycken. Bland dem det som radiosändes 1946, varvid tonsättaren fick frågan vad han avsåg med sin skapelse, och svaret är även det legendariskt:
”Skönhet, skönhet till varje pris!”

Tid: Söndag 1 maj kl 16.00

Entré: 80 kr

Arrangör: Ny Musik tillsammans med Wärenstams