Stängt tills vidare...

Ang. COVID-19

Information ang. Coronaviruset

Wärenstams har håller stängt tills vidare med anledning av rådande situation. Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges.

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Välkomna åter.