Lördag 18 mars 2023 kl 16.00

Urban Björn – releasekonsert tonsatta dikter av Karin Boye

Välkomna till en releasekonsert med Urban Björn som tonsatt dikter av Karin Boye och spelat in dem på skiva med sina söner jazzmusikerna Isak och August Björn.

UNDER ÅREN 1998-99 TONSATTE JAG 13 AV BOYES DIKTER
Genom att läsa dem gång på gång försökte jag få till en naturlig deklamation trots dess bångstyriga rytmik, försökte lyssna in dess egna rytmik och melodi.  När tonfallet så krävde ville jag med vokala och instrumentala medel dynamiskt understryka textens kärnställen.

Inför Karin Boyes 100 års jubileum framförde jag tonsättningarna på olika scener runt om i Västsverige; Göteborgs Stadsbibliotek (arrangör Karin Boyesällskapet), Smålands Musik och Teater i Jönköping, Kulturnatta i Borås m.fl.

Dikterna tonsattes ursprungligen för sång och gitarr. Då var våra söner Isak och August 7 och 4 år. Nu, 25 år senare, är båda sönerna musiker. Gemensamt har vi fördjupat oss i materialet och arrangerat om vissa av tonsättningarna. Nu för piano, sång, gitarr och bas. Som jazzmusiker tillför Isak Björn och August Björn något nytt och spännande till musiken.
INSPELNING
Studio Epidemin i Göteborg med Johannes Lundberg som inspelningstekniker, med stöd av Tore G Wärenstams stiftelse.

Tid: Lördag 18 mars kl 16.00

Fri entré