Framflyttat på obestämd tid pga covid-19

Thomas Elovsson o Peter Waldenström

Thomas Elovsson, född 1962. Uppvuxen i Borås men numera baserad i Stockholm. Elovsson har arbetat som Professor och Lektor i konst på Konstfack och som Professor på Kungliga Konsthögskolan. Hans arbeten handlar om förutsättningar för konstskapande och vad det innebär att vara konstnär. De relaterar ofta till studiobaserat arbete och hur det blir presenterat och representerat i form av utställningar och dokumentation. Genom att relatera till existerande konstverk och citat av andra konstnärer fungerar hans arbeten som en fortsättning på dessa. Sådana citeringar kan bli en påminnelse om hur konsthistoria okritiskt har kunnat komma med nya påståenden.

Peter Waldenström f.1957 är utbildad på Konstindustriskolan HDK och har gått fotokurser på Akademin Valand. I sitt måleri har han med naturen som utgångspunkt alltid varit intresserad av balansgången mellan liv och död. Att i bilden hitta det sköra någonstans i gränslandet. Ett slags minnen som frysta ögonblick innan de upplöses.

Genom fotograferandet och besöken i biologilärarnas materielrum har de existentiella frågeställningarna ytterligare fördjupats med bilder av självspeglingar och döda djur.