Tidigare föreläsning 1 okt. kl.18.30–20.00

Sebastian Kirppu

Föreläsning 1 oktober kl.18.30–20.00, fri entré.

Den svenska skogens ekologiska situation efter 70 år av kalhyggesbruk

Sebastian Kirppu är skogsbiologen som kämpar för att skydda den svenska naturskogens ekosystem och dess fantastiska variation av artmångfald. Han har under dryga 20 års tid engagerat sig för naturskogens bevarande både professionellt och ideellt.

Sebastian har blivit belönad för sitt engagemang genom att bli framröstad som Årets Miljöhjälte år 2011 (Världsnaturfonden, WWF) och genom utmärkelsen Sture Centerwalls pris av Kungliga Vetenskapsakademien med motiveringen: ”för hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper”.