Musik på Wärenstams 30 oktober

Cafétrion spelar upp

Jan Hjalmarsson, cello, Per Lundin, fiol,
och Göran Åhlfeldt, piano.

Lördag 30 oktober kl 16.

Fri entré!      Välkomna!