Kommande Utställning 28 mar–26 apr

Ann-Sofie Claesson o Jolanta Nowaczyk

I Ann-Sofie Claessons (f. 1992) konstnärskap är allmängiltiga ämnen som tid och minne, identitet och släktskap centrala och återkommande. Claesson utgår från ärvda svartvita fotografier oftast tagna av hennes avlidne farfar. Hon har under en längre tid återvänt till bildarkivet och bearbetat det genom att kombinera måleri med olika bildmedier och uttryck. Verken tycks förankrade i existentiella frågeställningar om liv och död och tjänar som en påminnelse om tidens förgänglighet.

 

Jolanta Nowaczyk kommer från Polen och studerade 2010–2014 på konsthögskolan i Poznan. Sedan flera år tillbaka bor och arbetar hon i Borås. Olja på duk är hennes konstnärliga medium och motivet är oftast delvis abstrakta landskap.
– Jag kombinerar landskap med känslor för att skapa olika stämningslägen. Jag arbetar inte konceptuellt eller lägger ned så mycket tänkande i mina verk, utan jag vill lämna porten öppen för betraktarens fantasi. Konsten är en del av mig och utvecklas med mig, det är mitt enda arbete. Jag jobbar med färg och form och försöker fånga det osagda. Oljemåleriets textur som ibland är som kött gillar jag.