27 januari - 3 mars 2024

Olle Brandqvist

Olle Brandqvist inleder Wärenstams vårsäsong. För oss i Boråstrakten är hans stenhuvuden välbekanta skulpturer i närmiljön.

Vernissage lördag 27 januari 12-16.00

Bengt-Göran Johansson inviger 12.30

Natur och människor är motiv jag arbetar med i mina skulpturer. Det är framför allt tenn och sten
jag använder som material i min verksamhet, någon gång också trä och brons.

Mina skulpturer i tenn är som små  ”världar”, utsnitt eller brottstycken av natur, som jag formar fram. Det är berg och branter, skulpterade landskap.

Efterhand kom människan in och fick så småningom allt större roll. Jag formade grupper av människor som sluter sig till varandra. De står t.ex. på stenhällar och i marker i kustnära trakter.

Till mina stenskulpturer har jag ofta sökt materialet i naturen. Det är granit, diabas, porfyr och
andra sorters sten, som jag bearbetar genom att såga, hugga, slipa och polera. De blir då släta, ”mjuka”, och hårda.  Dessa skulpturer kan man uppleva med både ögon och händer, tycker jag.

Man kan säga, att jag i mina arbeten söker skapa unika ”personligheter.”
”Magnifika, lätt förvridna, fiktiva porträtt”, som någon har uttryckt det.

Jag har gjort en del större offentliga verk i sten, såsom ”Den nöjde Boråsaren” i diabas och
”Vad är då en människa” i granit (höjd 250 cm), båda i Borås.

I skulpturparken, Konsthallen Hishult, har jag en skulptur i diabas ( höjd 230 cm ), deponerad.
Den heter ”Känn ingen oro och tappa inte modet”. Joh. 14:27

Saxat ut Borås Tidnings recension 27 januari:

Konstverken i Boråskonstnären Brandqvists retrospektiva utställning är sammanhållna och tidlösa.

Brandqvist har verkligen inte slarvat med detaljerna; det är oklanderligt genomfört.

Vernissagefoto: Per Blanck